Author Archives for ד"ר ויקטור צ'רנוב

About ד"ר ויקטור צ'רנוב

מרצה בכיר במחלקה להנדסת מכונות, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל. ויקטור הוא דוקטור להנדסת אוירונאטיקה וחלל מתמחה בשריפה, מנועים, מכניקת זורמים וסימולציות.