Author Archives for ד"ר שי (דשא) ויבורסקי

About ד"ר שי (דשא) ויבורסקי

דוקטורט בחוג למדעי המחשב באוניברסיטה העברית. מתעניין במחשוב קוואנטי. במהלך התואר השני שלו, עסק שי בחקר לוגיקה מתמטית, בפרט, תורת המודלים.