Author Archives for קרן אור

About קרן אור

מנהלת אירועים וכספים בעמותת "מדע גדול,בקטנה". זואולוגית הספארי ברמת-גן ויועצת זואולוגית עצמאית. לקרן תואר שני באקולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון.