Author Archives for ד"ר דרור בר-ניר

About ד"ר דרור בר-ניר

דרור הוא דוקטור לביולוגיה מולקולרית ומרצה למיקרוביולוגיה וביולוגיה של התא באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים.