ממוצע נע

שיטה מתמטית פשוטה המאפשרת סינון רעשים במגוון רחב של תחומים. בכל שלב בחישוב מחליפים ערך בסדרה קיימת בממוצע של הערך המקורי עם ערכים שכנים בסדרה.

נדגים עבור ממוצע עם חלון של 3 ,שבו הערך החדש הוא ממוצע בין שלושה ערכים: הערך במקום הנוכחי, הערך במקום קודם והערך במקום הבא בסדרה באופן דומה נדגים גם עבור ממצוע נע עם חלון של 5 ערכים: נדגים באמצעות 3 דוגמאות על סינון אודיו ועל נתוני אמת של חולי קורונה חדשים.